images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Pirmskolas grupiņas koncertā

16.novembra pievakarē Inčukalna pamatskolas zālē pulcējās pirmsskolas grupas „Sprīdīši” un „Ezīši” un viņu vecāki.
Bērni kopā ar savām skolotājām un mūzikas skolotāju Ingu Kniti bija sagatavojuši skaistu, sirsnīgu koncertu Latvijas dzimšanas dienai.

Atbalsts Ukrainas skolēniem

Lai arī mācības kara skartajās Ukraiņu skolās vēl netiek atjaunotas, bērni un jaunieši turpina mācības patvērumos un pagrabos pie svecēm. Mūsu katra līdzdalība atbalsta sniegšanā ir ļoti nepieciešama, tāpēc aicinām ikvienu  iesaistīties un palīdzēt Ukrainas skolniekiem.

Ceļā pēc velosipēda vadītāja apliecības

Sadarbībā ar Sigulda novada pašvaldības policiju 4. klases skolēniem bija iespēja nokārtot velosipēdu vadītāja apliecību. Apmācība notika no 10.novembra līdz 17.novembrim inspektora A. Ķauķīša vadībā.

Svētku koncertā

16.novembrī Inčukalna Tautas namā notika svētku koncerts "Es esmu Latvija". Koncertā piedalījās Inčukalna pamatskolas skolēni, Inčukalna mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, pirmskolas izglītības iestādes "Minka" mazie dziedātāji un dejotāji.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta