"Vingro svaigā gaisā!" - tāda ir 2017. gada Olimpiskās dienas devīze. Skaistā rudens dienā Inčukalna pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās sportiskajās aktivitātēs sporta laukumā.

Sestdien, 27. maijā skolas sporta laukumā jau no rīta notika rosība. Gan skolēni gan vecāki, kopumā 116 cilvēki bija atnājuši, lai kopīgi baudītu sportiskās aktivitātes.

00

Nedēļu pirms projektu nedēļas Inčukalna pamatskolā, 8.februārī (trešdiena) tika aizvadīts Inčukalna pamatskolas čempionāts peldēšanā, kurš katru mācību sezonu tiek aizvadīts jau kopš 2005.gada!

Sestdien, 26.novembrī Rīgā, Kultūru vidusskolā trešo reizi tika aizvadīts Latvijas skolēnu turnīrs galda hokejā ‘’Sarauj 2016”. Pasākums uz kuru varēja ierasties sev ērtākajā laikā no pulksten 10.00 – 17.00 piedalījās arī Inčukalna pamatskolas skolēni.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta