INČUKALNA PAMATSKOLA

SKOLĒNU AUTOBUSI

Skolēnu autobusa braukšanas grafiks 2021./2022. mācību gadā

 Inčukalns - Vangaži - Gauja - Inčukalns
 1.reiss uz skolu

Inčukalna pamatskola  7.45
Indrāni  7.52
Gauja  7.55
Vangažu vidusskola  8.10
Vangažu stacija  8.20
DUS Totāls  8.30
Indrāni  8.33
Gauja  8.35
Sēnīte  8.38
Inčukalna pamatskola  8.45

 2.reiss no skolas

Inčukalna mūzikas un mākslas skola  14.15
Inčukalna pamatskola   14.20
Indrāni  14.25
Gauja  14.27
Sēnīte  14.33
Vangažu vidusskola  14.40
Vangažu stacija  14.50
DUS Totāls  15.00
Gauja  15.10
Inčukalna pamatskola  15.20

    3.reiss no skolas

Inčukalna mūzikas un mākslas skola  16.20
Inčukalna pamatskola   16.22
Indrāni  16.30
Gauja  16.32
Sēnīte  16.37
Vangažu vidusskola  16.42
Vangažu stacija  16.50
Inčukalna pamatskolas  17.05

 Egļupe - Vangaži - Kārļzemnieki - Kļavas -  Inčukalns

1.reiss uz skolu

Egļupe  7.55
Inčukalna pamatskola  8.05
Kārļzemnieki  8.15
DS Kļavas  8.30
Inčukalna pamatskola  8.45

 2.reiss no skolas

Inčukalna pamatskola  15.20
Egļupe  15.30
 Inčukalna MMS  16.00
 Inčukalna pamatskola  16.03
 Kārļzemnieki  16.10
 DS Kļavas  16.25
 Inčukalna pamatskola  16.35
Inčukalna pamatskola  17.05
Kārļzemnieki  17.15
 Egļupe   17.35
   
   

 3.reiss no skolas

Inčukalna MMS  18.00
Inčukalna pamatskola   18.03
Indrāni  18.10
Gauja  18.12
Kārļzemnieki  18.20
Vangažu vidusskola  18.30
Vangažu stacija  18.35
Kļavas  18.45

 

 

 

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...