INČUKALNA PAMATSKOLA

Pasaules vides diena

Pasaules vides diena kopš 1972. gada ir lielākais vides aizsardzības pasākums, kas mobilizē valdības, uzņēmējus un iedzīvotājus meklēt kopīgus risinājumus dabas saglabāšanai. 2021.gada tēma ir “Ekosistēmas atjaunošana”.

Lasīt tālāk ...

Kopā ziemas noskaņās

Erasmus+ projekta "Together... in the Winds of Change" partneru skolas Itālijā, Portugālē, Rumānijā, Turcijā un Latvijā visas strādā attālināti. Skolas darbi tiek pildīti internetā, sūtīti caur e-pastiem. Situācija visās nosauktajās valstīs ir samērā līdzīga.

Lasīt tālāk ...

Erasmus+ projekts "Kopā pārmaiņu vējos".

Mūsu skolas bērni kopā ar skolotājiem šogad ar aizrautību un ļoti aktīvi iesaistās Erasmus+ projektā - "Together ... in the Winds of Change" - Līguma Nr: 2020-1-PT01-KA229-078403_4.  Projekta dalībvalstis ir Latvija, Rumānija, Itālija, Portugāle un Turcija.

Lasīt tālāk ...

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...