INČUKALNA PAMATSKOLA

Pasaules vides diena

Pasaules vides diena kopš 1972. gada ir lielākais vides aizsardzības pasākums, kas mobilizē valdības, uzņēmējus un iedzīvotājus meklēt kopīgus risinājumus dabas saglabāšanai. 2021.gada tēma ir “Ekosistēmas atjaunošana”.

Lasīt tālāk ...

Kopā ziemas noskaņās

Erasmus+ projekta "Together... in the Winds of Change" partneru skolas Itālijā, Portugālē, Rumānijā, Turcijā un Latvijā visas strādā attālināti. Skolas darbi tiek pildīti internetā, sūtīti caur e-pastiem. Situācija visās nosauktajās valstīs ir samērā līdzīga.

Lasīt tālāk ...

Erasmus+ projekts "Kopā pārmaiņu vējos".

Mūsu skolas bērni kopā ar skolotājiem šogad ar aizrautību un ļoti aktīvi iesaistās Erasmus+ projektā - "Together ... in the Winds of Change" - Līguma Nr: 2020-1-PT01-KA229-078403_4.  Projekta dalībvalstis ir Latvija, Rumānija, Itālija, Portugāle un Turcija.

Lasīt tālāk ...

Kā radošums iederas 21.gadsmita klasē

Radošums un IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) bija atslēgas vārdi divu dienu daļēji attālinātajiem tālākizglītības kursiem mūsu skolā šī gada 19. un 20. maijā. Divdesmit skolas pedagogi darbojās, lai izmēģinātu iemaņas, ko septiņi skolas pedagogi 2019. gada oktobrī iemācījās kursos, ko finansēja Erasmus+ programma.

Lasīt tālāk ...

Soli pa solim augšup

2019.gada oktobra brīvlaikā septiņi mūsu skolas pedagogi piedalījās profesionālās pilnveides kursos "IKT un radošums 21.gadsimta klasē", kurus finansēja Eramsus+.

Lasīt tālāk ...

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@incukalns.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...