INČUKALNA PAMATSKOLA

PĀRBAUDES DARBI

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2021./22. mācību gadā

3.kl. Diagnosticējošais darbs latviešu val. - 17.februārī

3.kl. Diagnosticējošais darbs matemātikā – 23.februārī

6.kl. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā – 16.februārī

6.kl. Diagnosticējošais darbs matemātikā -  24.februārī

6.kl. Diagnosticējošais darbsdabaszinības – 3.martā

9.kl. Eksāmens latviešu valodā – 24.maijā

9.kl. Eksāmens svešvalodās – 1.jūnijs

9.kl. Eksāmens matemātikā – 27.maijā

9.kl. Eksāmens Latvijas vēsturē – 7.jūnijā

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...