INČUKALNA PAMATSKOLA

NODARBĪBAS

 

Vizuālās mākslas pulciņš

Vizuālās mākslas pulciņa vadītāja Agita Mālupe. Jau vairākus gadus vizuālās mākslas skolotāja aicina visus uz vizuālās mākslas pulciņu, kur var zīmēt, līmēt, gleznot, veidot un vēl citādāk vizuāli izpaust savas radošās idejas. Šajā pulciņā pašam ar savām rokām ir iespēja radīt dažādus interesantus darbiņus un pat pagatavot dāvanas. Pulciņa darbs tiek organizēts divās vecuma grupās: sākumskolas (1.-4.kl.) un pamatskolas (5.-9.kl.) skolēniem. Sākumskolas bērni apgūst prasmes dažādās vizuālās mākslas tehnikās un ļaujas radošām fantāzijām savos mākslas darbos. Pamatskolas skolēni papildus iepazīstas ar mākslas vēsturi un dažādiem vizuālās mākslas veidiem.  Pulciņa dalībniekiem ar saviem darbiem regulāri ir iespēja piedalīties dažādos valsts un starptautiska mēroga konkursos un izstādēs.

________________________________________________________________________________________________________

 

Pūtēju orķestris

Vadītājs Vitalis Ķikusts. Inčukalna pamatskolas pūtēju orķestris piedalījies visos Rīgas rajona, valsts rīkotajos pasākumos no 1986. gada. Piedalījies Vispārējos Latviešu dziesmu svētkos 1988., 1990.,1995.,1998.,2003. gadā un piedalījies skolēnu dziesmu un deju svētkos, valsts Pūtēju orķestru festivālos Talsos, Ogrē, Alūksnē un Siguldā 2007. gada. Orķestri ņem dalību ikgadējos Inčukalna novada Dziesmu dienās no 1986. gada un visos Inčukalna pamatskolas un Inčukalna novada rīkotajos pasākumos. Inčukalna pamatskolas pūtēji 2008. gadā piedalījās Rīgas novada pūtēju orķestru konkursā un ieguva II pakāpes diplomu, tāpat piedalījās Republikas pūtēju orķestru fināla sacensībās un ieguva 4. vietu valsts mērogā savā grupā. Šogad gatavojas piedalīties Rīgas novada skolēnu pūtēju orķestru konkursā un vēl republikas pūtēju orķestra konkursā Jelgavā martā, kārtējos Skolēnu dziesmu un deju svētkos. Un vēl orķestris sagatavo divas kantātes, kuras kopā ar jaukto kori „Mežābele” ierakstīs kompaktdiskā.

______________________________________________________________________________________________________

 

Fiziskās sagatavotības pulciņš

Fiziskās sagatavotības pulciņš ir vērsts uz vispusīgu skolēnu fizisko sagatavotību. Labu laika pavadīšanu, kustību prieka sagādāšanu, visu fizisko īpašību trenēšanu. Pulciņa dalībnieku galvenais uzsvars tiek likts uz badmintona pamatu apgūšanu. Tiek attīstīts reakcijas ātrumus, koordinācija, sekmēta veselības saglabāšana un nostiprināšana, veidota pareiza stāja un cīņa ar liekajiem ķermeņa kilogramiem. 6.-9. klašu skolēni šo sporta veidu lieliski demonstrē Latvijas Badmintona amatieru līgas un Rīgas Badmintons skolas organizētajās sacensībās uzrādot labus un teicamus rezultātus. Badmintons- ātra un azartiska, taktiska sporta spēle, kas spēj aizraut jebkurā vecumā!

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Datorika

Informācijas tehnoloģijas arvien aktīvāk ienāk mūsu sadzīvē. Tāpēc aktuāla kļuva informātikas standarta pārskatīšana, kuras rezultātā 2020. gadā stāsies spēkā jauns standarts un priekšmets “datorika”. Gatavojoties pārmaiņām, Datorikas nodarbības notiek jau piekto gadu pa 1.-4. klašu grupām vada skolotāja Rita Bikše. Nodarbībās tiek izmantoti informātikas skolotāju darba grupas sagatavoti materiāli, kuri publicēti Start.it vidē.  Ļoti daudz materiāli balstās uz izglītojošām spēlēm.  Skolēniem patīk šīs nodarbības un viņi labprāt gan zīmē, gan raksta, gan apstrādā bildes, gan veido prezentācijas, gan meklē informāciju internetā, gan pārdomā par drošības jautājumiem, gan cenšas atrast algoritmus un izprast programmēšanas pamatus.

________________________________________________________________________________________________________

Skolas literārā avīze

Skolas literārā avīze „Glābējincis” pulciņa vadītīja bija ilggadējā skolotāja Lilita Atare. Skolas avīzītei nu jau gandrīz 27 gadi. Ideja par avīzi radās 1994. gada rudenī. Togad mūsu zviedru draugi uzdāvināja skolai kopējamo aparātu un 6.klases skolēni uzrakstīja kolosālus radošos darbus. Datorkabineta vēl nebija, tāpēc pirmā avīzīte tika rakstīta ar roku. Jau ar otro numuru avīzīte ir datorrakstā, izpalīdzēja vecāku darbavietas dators. Avīze savu vārdu ieguva tikai ar trešo numuru. Ja pirmās avīzītes veidoja 5 cilvēki, tad tagad pulciņā darbojas 20 cilvēki. Avīzē var iepazīties ar skolēnu radošajiem darbiem. Darbojas dažādu vecumu bērni no 5.līdz pat 9.klasei. Paši skolēni raksta par aktualitātēm skolas dzīvē, par sportu, mūziku, modēm, jokiem u.tml. Intervē savus skolotājus. Avīzē regulāri notiek 2 -5 konkursi.

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...