INČUKALNA PAMATSKOLA

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 2020. gadā Karjeras nedēļa notiek no 26. līdz 30. oktobrim

Lasīt tālāk ...

Mana karjera - mana izvēle

2020. gada 6. un 8.oktobrī 8. un 9. klasei projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika novadītas tematiskas audzināšanas stundas “Mana karjera – mana izvēle” karjeras konsultanta vadībā.

Lasīt tālāk ...

Rīgas lidostā

2020. gada 26. februārī Inčukalna pamatskolas 7.a klases skolēni kopā ar PKK Agnesi Kalniņu un skolas darbinieci Kristīni Ziļicku devās uz Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 atbalstīto pasākumu „Profesijas lidostā”.

Lasīt tālāk ...

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...