MĀCĪBU STUNDU SARAKSTS

e klaseMācību stundu laiki:

1.stunda    9.00 - 9.40
2.stunda  9.50 - 10.30
3.stunda  10.40 - 11.20
4.stunda  11.50 - 12.30
5.stunda  13.00 - 13.40
6.stunda  13.50 - 14.30
7.stunda  14.40 - 15.20
8.stunda  15.30 - 16.10

 

Mācību stundu sarakstu 1.-4. klasei izklājlapu formātā skatīt šeit!

Mācību stundu sarakstu 5.-9. klasei izklājlapu formātā skatīt šeit!

Fakultatīvu stundu sarakstu izklājlapu formātā skatīt šeit!

Lai aplūkotu individuālo mācību stundu sarakstu dodies uz E- klasi!

 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta