UZŅEMŠANA

Inčukalna pamatskola uzņem izglītojamos:

  • pamatizglītības programmā, kods 21011111,
  • pirmskolas izglītības programmā, kods 01011111,
  • speciālā pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.

Pieteikšana 1. klasēs notiek sākot ar 1. martu līdz mācību gada sākumam.
Bērnu uzņemšanai 1.klasē vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus:
1. iesniegumu (Pieteikumu);
2. medicīnisko karti -026/u veidlapa- iesniedzama līdz mācību gada sākumam ;
3. izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā- iesniedzama līdz mācību gada sākumam ;
4. vienu fotogrāfiju (izmērs 3x4) izglītojamā apliecībai- iesniedzama līdz mācību gada sākumam .

Pieteikumiem elektroniski lūdzu izmantot vienoto e-pakalpojumu e.sigulda.lv

Pamācību, kā izmantot vienoto pieteikšanās sistēmu, atrodama ŠEIT

Iesnieguma veidlapa 1.klasei, ja pieteikšanās notiek klātienē ŠEIT

# Arī “SPRĪDĪŠI” un "EZĪŠI" raksta iesniegumus par vēlmi mācīties 1.klasē, jo tiek uzsākts jauns izglītības posms.

Izglītojamo uzņemšanai 2. – 9. klasē, vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus:
1. iesniegums;
2. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
3. medicīnisko karti (026/u veidlapa);
4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

Iesnieguma veidlapa 2.-9.klasei ŠEIT

Inčukalna pamatskolas pirmskolas izglītības grupā „Sprīdīši” un „Ezīši” uzņem bērnus, kam attiecīgajā kalendārajā gadā paliek 6 gadi.
Vecāki (aizbildņi) iesniedzot šādus dokumentus:
1. Iesniegums
2. medicīnas karti 026/u - iesniedzama līdz mācību gada sākumam;

Iesnieguma veidlapa pirmskolas grupai ŠEIT

Iesniegumu iesniegšana
Elektroniski

Iesniegumu var iesniegt elektroniski e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Klātienē
Pieteikties pie skolas direktores Agneses Kalniņas 318.a kabinetā darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst.16.00, laikus ar direktori lūdzam iepriekš saskaņot pa tālruni 29491243 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
vai pieteikties pie direktora vietnieces Irēnas Ņikitinas 318.b kabinetā darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst.16.00, laikus ar direktora vietnieci lūdzam iepriekš saskaņot pa tālruni 29145337 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Ierodoties skolā, vecāks vai aizbildnis:
* uzrāda iesniedzēja pasi vai ID karti
* Aizbildniecības gadījumā, jāiesniedz aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

Pirms izglītojamā uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vecākiem vai atbildīgajām amatpersonām ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem par izglītības iestādi:
• reģistrācijas apliecība; akreditācijas lapa; licencētajām izglītības programmām; izglītības programmu akreditācijas lapām (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā),
• iekšējās kārtības noteikumiem (pieejams skolas mājas lapā),
• izglītības iestādes nolikumu (pieejams skolas mājas lapā).

 

 

  

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta