images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Skolēnu autobusi 1.septembrī

 Ieskaties! Informācija par skolas autobusu kursēšanas laikiem 1. septembrī.

 

 

Zinību diena Inčukalna pamatskolā

Aicinām uz Zinību dienas pasākumu "Sveika, skola!" šī gada 1. septembrī plkst. 10:00 Aleksandra parka estrādē. Pēc svinīgās daļas 2023./2024. mācību gada pirmā klases stunda skolā.

Uz drīzu tikšanos Inčukalna pamatskolā!

 

 

 

Peldētapmācības 6-8 gadus jauniem bērniem

 Siguldas sporta skola piedāvā peldēšanas nodarbības Inčukalna sporta centra baseinā no 2015. līdz 2017. gadam dzimušiem bērniem. Iestājpārbaudījumi 29. augustā plkst. 17:00

Pirmsskolas sapulce

Inčukalna pamatskolas 2023./2024. mācību gada pirmsskolas grupu vecāku sapulce notiks 2023.gada 28. augustā pulksten 18.00, skolas aktu zālē.

 

 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta