Lielā talka un spodrības diena

Lielās talkas ietvaros 30.aprīlī pie Inčukalna pamatskolas notika teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi.

Kopīgiem spēkiem tika sakopti apstādījumi, sakrauta malka, apstrādāti soliņi un dārza mēbeles, nogriezti vecie koku un krūmu zari, sakopta apkārtne. Pēc padarītā darba talkotāji mielojās ar gardo, uz ugunskura vārīto zupu. Savukārt, jau visu pagājušo nedēļu arī skolas iekšpusē tika sakoptas un tīrītas klašu telpas.
Paldies ikvienam, kurš palīdzēja mūsu apkārtējo vidi padarīt tīrāku, sakoptāku un patīkamāku!

Rakstu sagatavoja Liene Sola

ozio_gallery_nano

 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta