ESF projekts

“Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Projektā iesaistījušās skolotājas:

Alma Deņisova

Zinta Nolberga

ESF projekts

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Projektā iesaistījušās skolotājas:

Irēna Ņikitina

Agita Mālupe

Lana Jēkabsone

Rita Bikše

Jeļena Tresikova

Kristīne Rone

Aiva Švikule

Lilita Atare

Inga Indriksone

Agnese Kalniņa

Inese Ziemele

Alma Deņisova

Zinta Nolberga

Inguna Hokkonena

Solveiga Smiltene

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta