INČUKALNA PAMATSKOLA

Turpinām datorikas aprobāciju

2015./16. mācību gadā Inčukalna pamatskola iesaistījās jauna mācību priekšmeta datorika aprobācijā. izstrādātā mācību programma tika pārbaudīta 1.un 4.klasēs. Mācību nodarbība notika vienu reizi nedēļā informātikas kabinetā. 2016./17. mācību gadā aprobāciju turpinām 2.un 5.klasē.

1.klasē bija apguva: loģiku un domāšanu attīstošās spēles, darbošanos ar datoru, drošību darbā ar datoru, zīmēšanu, algoritmus, tekstapstrādi un informācijas ieguvi internetā.

Datora lietošanas prasmes dažādas. Sākumā nodarbības ar pacietības un uzmanības noturēšanas trennēšanai. Cits atkārtoja, cits iemācījās datorā zīmēt, krāsot, atvērt, aizvērt programmas. Sākām pareizi rakstīt burtus - mazos, lielos, mīksteņus, šņāceņus. Iemēģinājā ātrakstīšanas programmu. Rociņas maziņas, taustiņu daudz, bet dažiem bērniem ļoti raiti padevās. Sākām izprast algoritmus, meklēt tos sadzīvē, risināt dažādos spēļu uzdevumus piemērotus šim vecumam. Sākām programmēšanu dažādu spēļu veidā. mazie tā aizrāvās, ka viņiem pat nevajadzēja pauzītes.

Turpinot aprobāciju 2.klasē, darbu izdevās sakārtot savādāk, jo materiāli sagatavoti tā, ka katrs var strādāt savā tempā.

Apgūstamās tēmas: attēlu apstrāde, fotografēšana, tekstapstrāde, informācijas ieguve, uzglabāšana, drošība virtuālajā vidē, algoritmi, to izpildīšana, mainīšana.

2.klasē skolotājam jau ir daudz vieglāk strādāt, jo skolēni patstāvīgi lasa un saprot lasīto.

2017./18. mācību gadā aprobācija turpinās 3.klasē.

Apgūstamās tēmas: drošība virtuālajā vidē, informācijas ieguve, uzglabāšana, apmaiņa, attēlu apstrāde, tekstapstrāde, prezentāciju veidošana, algoritmi un ievads programmēšanā.

Tie skolēni, kas sākuši jau ar pirmo klasi apgūt datoriku, jūtas daudz drošāki un ir zinošāki par vienaudžiem, kuri nenāk pulciņā. Ja attēlu apstrāde, prezentācijas veidošana bērniem ļoti patika, tad algoritmi ne tik ļoti, kaut gan tie tika pasniegti spēļu veidā. Bērniem nepatīk domāt, viņi grib ātri sasniegt rezultātu. Bet jaunajā standartā daudz stundu būs atvēlēts algoritmiem un nākotnes nodarbei - programmēšanai.

Datorikas aprobācija bija paredzēta trīs gadus dažādās vecuma grupās. 2019. gadā sākas pakāpeniska datorikas ieviešana.

Datorikas jaunumi

Informācijas tehnoloģijas arvien aktīvāk ienāk mūsu sadzīvē. Tāpēc aktuāla kļuva informātikas standarta pārskatīšana, kuras rezultātā 2018. gadā stāsies spēkā jauns standarts un priekšmets “datorika”.

Lasīt tālāk ...

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...