Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Inčukalna pamatskola - Erasmus+ projekts "Kopā pārmaiņu vējos"

INČUKALNA PAMATSKOLA

Erasmus+ projekts "Kopā pārmaiņu vējos"

Erasmus+ projekts "Together ... in the Winds of Change" - "Kopā pārmaiņu vējos".

Līguma Nr:LĪGUMA NUMURS 2020-1-PT01-KA229-078403_4.
Projekta realizēšanas laiks: no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam.
Finansējuma maksimālā summa ir 21 026,00 EUR.
Tas nozīmē kopīgu darbošanos 2 gadu garumā ar vēl četrām skolām - no Portugāles, Itālijas, Rumānijas un Turcijas. Projektā iesaistās bērni no 10 - 14 gadu vecumā, veicot projekta pieteikumā ieplānotās aktivitātes, ar kurām var iepazīties īpaši projekta vajadzībām izveidotā Facebook lapā, kā arī katras skolas, arī Inčukalna pamatskolas, mājas lapā. Projekta galvenais mērķis ir apmainīties ar labu praksi; mācīšanas, mācīšanās pieredzi, vienlaikus izzinot citu valstu izglītības un kultūras aktivitātes, kā arī attīstīt spēju komunicēt. Skolēni aktīvi iesaistoties, mācās prezentēt sevi, savu skolu, novadu, valsti; pieaug viņu pašapziņa, uzlabojas digitālās, komunikatīvās u.c. prasmes. Sākotnēji projekta realizēšanas gaitā tika ieplānotas arī skolēnu apmaiņu vizītes, tomēr pašreizējos apstākļos braucieni uz laiku ir jāatliek. Ja divu gadu garumā nevarēs realizēt visas ieplānotās aktivitātes, tad projektu būs iespējams pagarināt vēl uz vienu gadu. Inčukalna skolēni jau ir iesaistījušies – angļu valodas, ģeogrāfijas, mājturības, vizuālās mākslas, klases stundās veido prezentācijas par skolu, novadu valsti. Ir notikusi skiču zīmēšana, lai piedalītos konkursā par projekta logo. Ir zīmētas skices arī projekta talismanam; ir tapis video par skolu, kuru ar lielu entuziasmu filmēja un apstrādāja 6.klases skolēns Helmuts Lejnieks un iesaistījās 7.klases meitenes - angliski veidojot ekskursiju pa skolu. Video var apskatīt skolas Youtube kontā.
Ir tapusi "Erasmus siena" sniedzot informāciju par projektiem, kas tiek realizēti skolā. Skolas gaitenī ir izvietoti skolēnu pirmo divu mēnešu darbošanās rezultāti.
Pie projekta strādā arī pedagogu komanda 10 cilvēku sastāvā. Projekta aktivitātes tiek integrētas mācību stundu saturā, kas atbilst skolas attīstības plānam un pakāpeniskai pārejai uz kompetenču pieejā balstītu izglītību.
Foto galerijā var redzēt pirmo 7 nedēļu aktivitātes: skolas un Inčukalna prezentēšanu, iepazīšanos ar partneru valstīm ģeogrāfijas un klases stundās, projekta logo skiču gatavošanu, Erasmus+ sienas tapšanu.
Darbs ir tikko sācies, tas ir interesants un darbietilpīgs.


Angļu valodas skolotāja un projektu vadītāja Zinta Nolberga

ozio_gallery_nano

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Inčukalna novads, LV-2141

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@incukalns.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...