Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Inčukalna pamatskola - Atbalsta personāls

INČUKALNA PAMATSKOLA

ATBALSTA PERSONĀLS

 
Atbalsta personāls Vārds, uzvārds pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena

Skolas psihologs

(213.kabinetā)

Ingūna Rodzeviča - - - - 9:00-16:00

Speciālais pedagogs

(217.kabinetā)

Dagnija Ivanova 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 8:50-12:00 -

Sociālais pedagogs

(313.kabinetā)

Santa Lāce 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00

Skolas medmāsa

(313.kabinetā)

Santa Lāce 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00

Logopēds

(312.kabinetā)

Inga Moškina

7.30 – 8.30

13.50 – 14.30

14.40 – 15.20

15.30 – 16.30

7.30 – 8.30

13.50 – 14.30

7.30 – 8.30

14.40 – 15.20

15.30 – 16.30

13.50 – 14.30

14.40 – 16.30

7.30 – 8.30

14.40 – 15.20

15.20 – 16.30

 

 

Skolas logopēdeInga Moškina

Skolas logopēde strādā ar skolēniem, kam ir fonemātiski un fonētiski fonemātiski traucējumi, rakstīšanas un lasīšanas grūtības.

Logopēda darbā tiek pievērsta uzmanība fonemātiskās uztvers attīstīšanai, psihisko procesu (domāšanas, atmiņas, uztveres) rosināšanai, pirkstu sīkās muskulatūras aktivizēšanai, leksiski gramatisko traucējumu korekcijai, vārdu krājuma paplašināšanai un aktivizēšanai, saistītas runas pilnveidošanai, lasīšanas grūtību novēršanai.

Skolas medmāsa Santa Lāce

Skolas medicīnas māsa sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību bērniem skolā pēc ģimenes ārsta un sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām savas kompetences ietvaros. Medicīnas māsa sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim; kopā ar ģimenes ārstiem veic skolēnu profilaktisko potēšanu; nodrošina medicīnisko aprūpi sportā; veic pretepidemioloģiskos pasākumus; kontrolē racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu skolēnu ēdināšanas organizēšanu; sniedz konsultācijas skolēniem un skolas personālam par veselības problēmām.

Sociālais pedagogs - Santa Lāce

Sociālais pedagogs uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē un palīdz risināt problēmas, konfliktsituācijas skolēniem, to vecākiem, kā arī skolotājiem. Pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, pēta skolas vidi. Sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās attiecības. Veicina sadarbību ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, administrāciju. Veic skolēnu kavējumu izpēti. Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

 

 

 

 

 

DARBS VASARĀ:


Direktora pienākumus ar pieņemšanas laikiem

pirmdienās 10.00-13.00,

trešdienās 10.00-13.00 izpilda: 

08.06.2020.-14.06.2020.

Irēna Ņikitina, t.29145337,

15.06.2020.–12.07.2020.

Armands Pētersons, t.27339967,

13.07.2020.-18.08.2020.

Anete Andersone, t.20384881,

saskarsme elektroniski: incukaln@latnet.lv

 

SKOLAS ADRESE:
Zvaigžņu 2, Inčukalns,

LV-2141

Direktors: Kaspars Kiris 

mob. tālrunis: 28451134
e-pasts: kaspars.kiris@incukalns.lv

fakss: 67977275,

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...