Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Inčukalna pamatskola - Atbalsta personāls

INČUKALNA PAMATSKOLA

ATBALSTA PERSONĀLS

Skolas logopēde – Inga Moškina

Darba laiki:

Otrdienās, ceturtdienās

2.stāvā 217.kabinetā no plkst. 12.30 līdz 17.00

Skolas logopēde strādā ar skolēniem, kam ir fonemātiski un fonētiski fonemātiski traucējumi, rakstīšanas un lasīšanas grūtības.

Logopēda darbā tiek pievērsta uzmanība fonemātiskās uztvers attīstīšanai, psihisko procesu (domāšanas, atmiņas, uztveres) rosināšanai, pirkstu sīkās muskulatūras aktivizēšanai, leksiski gramatisko traucējumu korekcijai, vārdu krājuma paplašināšanai un aktivizēšanai, saistītas runas pilnveidošanai, lasīšanas grūtību novēršanai.

__________________________________________________________________________________

Skolas medmāsa – Santa Lāce

Darba laiki:

katru mācību dienu 8.40 – 14.10

3.stāvā 314.kabinetā

Skolas medicīnas māsa sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību bērniem skolā pēc ģimenes ārsta un sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām savas kompetences ietvaros. Medicīnas māsa sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim; kopā ar ģimenes ārstiem veic skolēnu profilaktisko potēšanu; nodrošina medicīnisko aprūpi sportā; veic pretepidemioloģiskos pasākumus; kontrolē racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu skolēnu ēdināšanas organizēšanu; sniedz konsultācijas skolēniem un skolas personālam par veselības problēmām.

_________________________________________________________________________________

Sociālais pedagogs - Santa Lāce

Darba laiki:

Katru dienu no plkst. 9.00 - 15.00

211. kabinetā

Sociālais pedagogs uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē un palīdz risināt problēmas, konfliktsituācijas skolēniem, to vecākiem, kā arī skolotājiem. Pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, pēta skolas vidi. Sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās attiecības. Veicina sadarbību ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, administrāciju. Veic skolēnu kavējumu izpēti. Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

 

 

 

SKOLAS ADRESE:

 

Zvaigžņu 2, Inčukalns,

LV-2141

Direktors: Kaspars Kiris 

mob. tālrunis: 28451134
e-pasts: kaspars.kiris@incukalns.lv

Pieņemšanas laiki 308. telpā:

pirmdienās 09.00-11.00,

otrdienās 09.00-11.00 

fakss: 67977275,

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

STUNDU LAIKI:

 

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
pusdieno 1.-3. klase
11.20 - 11.50
4. stunda 11.50 - 12.30
pusdieno 4.-9. klase
12.30 - 13.00
5. stunda 13.00 - 13.40
6. stunda 13.50 - 14.30
7. stunda 14.40 - 15.20
8. stunda 15.30 - 16.10

Kā mūs atrast...