INČUKALNA PAMATSKOLA

Māmiņdienas apsveikums

Paldies māmiņām par atbalstu, padomu, sapratni, stingru vārdu, mīļu skatienu, rūpēm, smaidu un mīlestību!

 

Laba mana māmuliņa,
Labi mani mācījusi:
Ne sunīša kājām spert,
Ne guntiņas pagalītes.

Apsveikums visjaukākajām, vismīļākajām, viskaistākajām, visforšākajām, visgudrākajām, vislabākajām māmiņam ŠEIT

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@incukalns.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...