INČUKALNA PAMATSKOLA

Starptautisks pētījums

Inčukalna pamatskolas skolēni piedalās starptautiskā astoto klašu skolēnu pētījumā.

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais pilsoniskās izglītības pētījums. Tā mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņa pienākumus, noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. Latvija IEA ICCS pētījumā piedalās jau ceturto reizi. Lai pārbaudītu pētījuma instrumentus un procedūras, 2021. gada pavasarī notiek ICCS 2022 izmēģinājuma pētījums, kurā mūsu skola laipni piekritusi piedalīties.
Šodien, 30.aprīlī Inčukalna pamatskolas 8.klases skolēni bija pirmie, kas uzsāka šo pētījumu Latvijā. Skolēniem bija jāpilda tests, skolēnu aptauja un Eiropas skolēnu aptauja.

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@incukalns.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...