INČUKALNA PAMATSKOLA

Inčukalna pamatskolas āra nodarbības

Inčukalna novads no 22.marta līdz 1.aprīlim atbilst droša reģionālā principa kritērijiem, un Inčukalna pamatskola saviem skolēniem piedāvā āra nodarbības formālās un neformālās izglītības veidā.

Pirmās nedēļas āra nodarbības norisinājās laika posmā no 22.marta līdz 26.martam. Āra nodarbībās piedalījās visu klašu grupas klases audzinātāju un priekšmetu skolotāju vadībā.
Nodarbības tika vadītas neformālās izglītības formā, piedāvājot bērniem iespēju iepazīt savu apkārtni, filmēt video reportāžas par pavasara pirmajiem vēstnešiem, izpaust savas sajūtas par atkalredzēšanos un piedalīties dažādās sporta aktivitātēs. Skolēnu mirdzošās acis, čalojošās sarunas un prieks par atkalredzēšanos gan ar saviem klases biedriem, gan skolotājiem, sniedz gandarījumu un pārliecību skolas skolotājiem, ka āra nodarbības mūsu skolēniem ir vajadzīgas un nepieciešamas pašsajūtas uzlabošanai attālinātajā mācību procesā.
Inčukalna pamatskola saka lielu paldies skolēnu vecākiem par izrādīto sapratni un sniegto atbalstu, ļaujot saviem bērniem piedalīties āra nodarbībās.
Tāpat Inčukalna pamatskola pateicas Inčukalna domei par autobusu nodrošināšanu skolēnu nogādāšanai uz āra nodarbībām.

Rakstu sagatavoja Ieva Bulava

ozio_gallery_nano

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@incukalns.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...