INČUKALNA PAMATSKOLA

Āra nodarbības

Saskaņā ar reģionu pieejas principu, pašreizējie epidemioloģiskie apstākļi novadā pieļauj mācību procesa īstenošanu piecās klātienes āra nodarbībās.

 

 Āra nodarbības var notikt ievērojot noteikumus.

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@incukalns.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...