INČUKALNA PAMATSKOLA

Darbošanās prieks

Nu jau labu laiku mācību process notiek attālināti. Tas ir bijis liels izaicinājums un jaunu prasmju ieguves laiks. Liels paldies visiem vecākiem par ieguldīto darbu mācību procesa laikā. Paldies par atbalstu, pacietību un sapratni.

Skolēni apgūstot jauno kompetenču pieeju, mācās rakstīt, rēķināt un praktiski darboties. Ar lielu prieku bērni veic pētniecisko darbu.
Mēs, skolotāji, priecājamies par bērnu aizrautību, centību un vēlmi darboties, izzināt pasauli, apgūt jaunas prasmes.
Īpašu prieku bērniem sagādā praktiski darbiņi, piemēram, modeļu veidošana, sāls mīklas skulptūras un pat pankūku un maizes cepšana. Šie ir darbi, kas papildina pamatprasmes (izpēte, aprakstu veidošana), bet ļauj bērniem gūt pārliecību par saviem spēkiem.

Rakstu sagatavoja Aiva Švikule

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts: incukaln@latnet.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@incukalns.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.n@inbox.lv

Kā mūs atrast...