PAŠPĀRVALDE

Inčukalna pamatskolas skolēnu pašpārvaldes sastāvs:

Emīlija Bērziņa 9.klase - Pašpārvaldes vadītāja

Aivija Bonka 8.klase -  Vadītājas vietniece

Megija Zariņa 9.klase - Protokolētājs

Jēkabs Tūns 9.klase

Laura Vicinska 9.klase

Roberts Kerns 8.klase

Renārs Greidiņš 8.klase

Dāvis Dauksts 7.klase

Valters Tabūns 7.klase

Elīza Jansone 7.klase

Ilze Ķirse 7.klase

 

Inčukalna pamatskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments

 

 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta