INČUKALNA PAMATSKOLA

PEDAGOGI

Inčukalna pamatskolas

  klašu audzinātāji un mācību telpas  2021./2022.mācību gadā

Klase Klases audzinātāja  Mācību telpa
1.a Agita Mālupe 306
1.b Inga Moškina 312
 2.a  Aiva Švikule  305.
 2.b  Ieva Kalniņa 310
 3.a  Sanda Veisa  303.
 3.b  Ivita Akmentiņa  311.
 4.a  Lana Vanaga  307.
 4.b  Lienīte Petrovska  304.
5.a Jekaterina Romanova 204
5.b Jeļena Tresikova 210
6.a Anete Andersone 211.
6.b Ieva Bulava 214.
7.a Rita Bikše 217.
7.b Liene Sola (uz noteiktu laiku) 212.
8.a Inguna Hokkonena 203.
9.a Agnese Kalniņa 124
     
6-gad.   Sprīdīši - 117
6-gad. Gianeja Paņkiva Sprīdīši - 117
6-gad. Rikmane Sindija Ezīši - 110
6-gad. Aija Anča Ezīši - 110

Mācības notiek katrai klašu grupai norādītajos kabinetos, izņemot mūziku - 314.kabinets, ķīmiju - 124.kabinets, sportu - Inčukalna sporta komplekss, sporta stadions, vizuālo mākslu - 106.kabinets, mājturību un tehnoloģijas un dizains un tehnoloģijas - 104. un 105.kabinets, datorika, informātika -101. un 102.kabinets.

 


 Skolotāju un mācību priekšmetu, kabinetu  saraksts pagaidām atcelts

Skolotājs Mācību priekšmets Kabinets
Ivita Akmentiņa Sākumskolas priekšmeti, bioloģija, sports 311, 124
Anete Andersone matemātika 211
Agute Klints Latviešu valoda, literatūra 212
Māra Ozola Latviešu valoda, literatūra  
Ieva Bulava Angļu valoda 210
Inguna Mūsiņa Krievu valoda  
Rita Bikše Informātika, datorika 101,102
Inguna Hokkonena Matemātika, fizika 203
Agnese Kalniņa Sports  sporta komplekss
Ieva Kalniņa Sākumskolas priekšmeti, angļu valoda 310
Sandis Kalniņš Sports (peldēšana) baseins
Laura Cielēna-Kudrjašova Mājturība un tehnoloģijas 105, 106
 Modris Balodis Mājturība un tehnoloģijas 104
Agita Mālupe Sākumskolas priekšmeti, vizuālā māksla 306, 106
Inga Moškina Sākumskolas priekšmeti 312
Silvija Ozola Angļu valoda  214
Irēna Ņikitina Latvijas vēsture, pasaules vēsture 204
Lienīte Petrovska Sākumskolas priekšmeti, latviešu val. 304
Linda Puriņa Sociālās zinības, informātika, datorika 204, 101
Aija Sakne Sports (pedēšana) baseins
Liene Sola Sākumskolas priekšmeti 307
Aiva Švikule Sākumskolas priekšmeti 305
Jeļena Tresikova Mūzika 314
Sanda Veisa Sākumskolas priekšmeti, dabas zinības 303
Lana Vanaga Sākumskolas priekšmeti  307
  Vācu valoda  
Inese Ziemele Ģeogrāfija  
Gianeja Paņkiva Pirmskola 117
Sindija Rikmane Pirmskola 110
Aija Anča Pirmskola 110

laughing kids

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...