PEDAGOGI

Inčukalna pamatskolas klašu audzinātāju un telpu saraksts 2023./2024. mācību gadā

Klase Audzinātājs Telpa
1.a Ivita Akmentiņa 303
1.b Arta Elizabete Dimante 315
2.a Lienīte Petrovska 304
2.b Lana Vanaga 314
3.a Alda Ločmele 306
3.b Inga Moškina 312
4.a Aiva Švikule 305
4.b Ieva Kalniņa 310
5.a Irēna Ņikitina 204
6.a Uvis Kronenbergs 211
6.b Ilona Kļavinska 217
7.a Agnese Galvanauska   210
8.a Lelde Kļaviņa 203
9.a Rita Bikše 124

0.a  

Sprīdīši     

Gianeja Paņkiva

Iveta Bukina

117

0.b

Ezīši

Aija Pusķeire

Ausma Kronberga

110

Skolotāju un mācību priekšmetu kabineti

Skolotājs Mācību priekšmets Kabinets
Akmentiņa Ivita Sākumskolas mācību priekšmeti, bioloģija, dabaszinības 5.-6.kl 303, 124
Balodis Modris Mājturība un tehnoloģijas 104
Bikše Rita Datorika 101,102
Laura Cielēna-Kudrjašova Mājturība un tehnoloģijas 105
Gaļina Berežkova Krievu valoda 211
Hokkonena Inguna Matemātika, fizika 203
Jankauskis Artūrs Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture 204
. .  .
Kalniņa Ieva Sākumskolas mācību priekšmeti, angļu valoda 1.-3.kl 310
Kalniņš Sandis Sports (peldēšana) baseins 
Kļavinska Ilona Vācu valoda 217 
Kļaviņa Lelde Matemātika 5-8.kl. 203
Knite Inga Mūzika 314
Kronenbergs Uvis Sports sporta zāle
. . .
Moškina Inga  Sākumskolas mācību priekšmeti 312
Nolberga Zinta  Angļu valoda 214
Ņikitina Irēna  Latvijas vēsture, pasaules vēsture 7.,9.kl 204
Petrovska Lienīte  Sākumskolas mācību priekšmeti, latviešu val. 6.a, 6.b 304
Puriņa Linda  Datorika 101
Romanova Jekaterina Sports sporta zāle 
Sakne Aija  Sports (pedēšana) baseins
Švikule Aiva  Sākumskolas mācību priekšmeti, matemātika 5.kl. 305
Šestakovskis Harijs  Angļu valoda  
Vanaga Lana  Sākumskolas priekšmeti, latviešu val. 5.kl  315
Vēvere Iveta Mūzika 314
Ziemele Inese Ģeogrāfija, latviešu valoda 5.b  
     
Gianeja Paņkiva Pirmskola 117
Iveta Bukina Pirmskola 117
Ausma Kronberga Pirmskola 110
Aija Pusķeire Pirmskola 110

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta