Attālināta mācīšanās

Āra nodarbības

Pašreizējie epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu piecās klātienes āra nodarbībās.

 Āra nodarbības var notikt ievērojot noteikumus.

 

Mācies mājās Ceļvedis

Nav viena universāla padoma vai risinājuma, tomēr ir nianses, kas attalināto mācību laikā ir būtiskas un palīdzošas!
 
IESKATIES #māciesmājās Ceļvedis vecākiem un IT padomi!
 

Uzvedība un kārtība attālinātajā mācību procesā - tiešsaitē

 

 

 

Inčukalna pamatskolas attālinātas mācīšanās shēma

incukalna psk darbs attalinati 

Darba shēmu drukājamā A4 formātā augstākā kvalitātē skatīt šeit!

Pamācību radošo darbu iesniegšanai no viedierīces e-klasē skatīt šeit!

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta