Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Skatuves runas konkursa “Zvirbulis” lido atkal!

2023. gada 20. martā mūsu skolā turpinājās skatuves runas konkursa dalībnieku uzstāšanās.

Šoreiz žūrijas komisija noklausījās pārstāvjus no 7.- 9. klasēm.  Konkursa rezultāti pēc šodienas:

1. vieta Roberts Ančs

2. vieta Rūdolfs Logins

3. vieta Haralds Hasners

4. – 6. klašu grupā:

1. vieta Gustavs Jēkabs Lācis 5.b

2. vieta Kārlis Barkāns , 4.a klase


Paldies skolotājām Lanai Vanagai, Ivitai Akmentiņai un Dacei Kalniņai par palīdzību repertuāra izvēlē un sagatavošanā!

Liels paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās un vēlreiz – skolotājiem un vecākiem, kuri iedrošināja savus bērnus iemācīties dzejoļus un prozas gabalus!

Lielais un sirsnīgais paldies skolotājai Ivitai Akmentiņai par pavasarīgās atmosfēras uzburšanu skolas aktu zālē. Ivitas veidotās dekorācijas vienmēr ir gaumīgas un rada svētku izjūtas.

Šeit video atskats - https://youtu.be/TxnJo9-ioAA

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...