Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Publiskās runas “Zvirbulis” sākums Inčukalna pamatskolā

Ir 2023. gada 10. marts, aiz loga nemaz nav pavasaris, kaut gan kalendārs tam iebilst. Skolas zālē skanēja dzejoļi un prozas gabaliņi skolēnu izpildījumā.

Dalībnieku bija daudz, dzejoļu tematikas dažādas, tomēr pavasaris, mīlestība pret ģimeni un dzimteni dominēja. Konkursa “Zvirbulis” pirmajā daļā savu prasmi publiski uzstāties demonstrēja skolēni no 1. – 3. klasei. Nākamās vecuma grupas dalībnieku daļa šodien piedalījās Siguldas novada matemātikas olimpiādē, tādēļ šos bērnus varēsim noklausīties pēc skolēnu brīvlaika.

Konkursu sarīkot un novadīt palīdzēja skolotāja Ieva Kalniņa, bet žūrijā sarežģītus lēmumus pieņēma angļu valodas skolotāja Zinta Nolberga, direktore Agnese Kalniņa un Inčukalna Tautas nama amatieru teātra aktrise Regīna Logina.

Zāle bija skatītāju pilna, jo savus draugus atbalstīt bija ieradušies pārējie klases biedri, kuri, savukārt, ne tikai atbalstīja runātājus ar aplausiem, bet arī izkopa savu prasmi, kā uzvesties koncertā. Lielākajai daļai tas izdevās lieliski.

Paldies skolotājām Lanai Vanagai, Lienītei Petrovskai, Agitai Mālupei, Ingai Moškinai, Ivitai Akmentiņai, Aivai Švikulei, Ievai Kalniņai, Inesei Ziemelei par atbalstu dzejas un prozas sagatavošanā! Paldies skolotājai Ievai Kalniņai par konkursa gatavošanu un novadīšanu. Paldies skolotājai Ievai Gailītei un skolas saimniekam Agrim Holšteinam par balvu, diplomu, telpas sagatavošanu, bet skolas IT palīgam – Raivim Kalniņam par konkursa filmēšanu, fotografēšanu un diplomu sagādāšanu! Paldies visiem vecākiem, ka palīdzējāt un atbalstījāt!

Šīs dienas žūrijas darba rezultāti:

Pirmo klašu konkurencē:

1. vieta Anmarija Kalniņa 1.a

2. vieta Kirils Isakovs 1.b

3. vieta Rūta Zariņa 1.b

Otro – trešo klašu konkurencē:

  1. Vieta Leonardo Cīrulis 2.b
  2. Vieta Valters Jansons 2.a
  3. Vieta Anastasija Geža 3. b

Pēc skolēnu brīvlaika uzzināsim labākos publiskās runas izpildītājus no 4. līdz 9. klasei.

 

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...