Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Ciemos pie Turaidas Fogta

Projekta “Skolas soma” ietveros 4. klase šodien apmeklēja Turaidas muzejrezevātu.  Mēs izvelējāmies  piedāvāto programmu “Ciemos pie Turaidas Fogta”.

Sākumā gide mums pastāstīja  par Turaidas pils vēsturi un to ,kas tad ir Fogts. Pirms devāmies pie paša Fogta, mēs noskaidrojām, kā tad agrāk iedalīja cilvēkus- augstmaņi, bruņinieki, zemnieki  u.c.   Nonākot  Fogta pilī , mēs iejutāmies kādā no viduslaiku tēliem. Tērpjoties viduslaiku apģērbā, katram skolēnam bija sava loma. Katra no kārtām mācījās, kas ir jādara  un jāsaka satiekot Fogtu.  Sākumā mēs savu vārdu rakstījām uz vaska tāfelītēm, pēc tam to pilnveidojām jau ar tinti. Katrs darbs tika rūpīgi  pārbaudīts.

Šai interesantai nodarbībai senatnīguma noskaņu deva mūzika, iekurtais kamīns un interesantās dāvanas, ko dāvājām Fogtam. Paldies par interesanto nodarbību!

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...