Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

7. klases projekta darbs par viduslaiku kārtām

Februārī 7. klases skolēni Latvijas un pasaules vēstures stundās, apgūstot tēmu par sabiedrību viduslaikos, gatavoja pils, klostera, lauku ciema un pilsētas maketus. Katra grupa centās iejusties viduslaiku kārtu sabiedrības lomās un iepazīstināt klātesošos ar pārstāvētās kārtas ikdienas dzīves raksturojumu.

 

 

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...