INČUKALNA PAMATSKOLA

Mūsu Lilita

Lilita Atare

25.05.1963. – 29.12.2021.

Šodien, 2021. gada 29.decembrī no mums šķīrās mūsu Lilita, līdz pēdējam cīnoties ar neuzvaramu slimību.

Lilita Atare bija šīs skolas neatņemama sastāvdaļa; strādāja šeit jau no 1984. Iesāka darbu kā sākumskolas skolotāja, vēlāk apguva latviešu valodas un literatūras skolotājas profesiju. Līdz pamatskolas beigām palīdzēja izaugt sešām audzināmajām klasēm.
Izveidoja un vadīja skolas avīzi “ Glābējincis”, bija skolas arodorganizācijas pamats un balsts, sargāja un loloja latviešu valodu, humoristiski aizrādot par nepareizu valodas lietošanu arī kolēģiem.
Mūsu Lilita – taisnīgā, saprotošā, atbalstošā, čaklā, draudzīgā, smaidīgā, vienmēr gatava mācīties un visur piedalīties – karnevālos, “ Pop-ielās” , konkursos, projektos, streikos - nopietnos un nenopietnos pasākumos. Tu biji mūsu atbalsta plecs un paraugs. Ir grūti iedomāties skolu bez Tevis.
Lilita! Tu būsi ar mums mūsu domās tik ilgi, cik būsim mēs.

Izturi, dvēselīt,

Izturi!

Vēl šodien

Tavas debesis raudās.

Rīt tajās

Šūposies saulīte

Līgotnēs gaiši gaišās.

Bet varbūt rīt

Tu smaidīsi,

Eņģeļu gaismas

Apmirdzēta.

Izsakām tuviniekiem mūsu visdziļāko līdzjūtību.

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...