images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Lasītprasmes uzlabošana!

8. februārī ar Inčukalna pamatskolas skolotājiem tikās psiholoģe Dana Skara , lai kopīgi meklētu labākos risinājumus bērnu lasītprasmes uzlabošanai. 

 

 

 

Sākumskolas skolotājiem tika dots ieskats, kā vēl efektīvāk strādāt ar
skolēniem, kuriem ir problēmas ar lasītprasmi, kur meklēt nepieciešamos uzdevumus un metodiku.
Iepriekš, ar vecāku atļauju, psiholoģe tika pētījusi skolēnu lasītprasmi ar testa Acadience TM palīdzību. Skolotāji saņēma rekomendācijas, kā uzlabot šo
skolēnu lasītprasmi.

Pārrunājām, ka lasītprasmes uzlabošanā sākumskolas vecuma bērniem, būs nepieciešams arī vecāku atbalsts un līdzdalība, jo kopīgiem spēkiem mēs
varam paveikt daudz vairāk, ātrāk un labāk!

rakstiņu sagatavoja I. Akmentiņa

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta