images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Eksāmenu laiks tuvojas!

Šajā nedēļā Inčukalna pamatskolas 9. klases audzēkņi pārbaudīja savas zināšanas eksāmenu priekšmetos un izmēģināja eksāmenu atmosfēru, lai vēl labāk spētu sagatavoties gaidāmajiem valsts pārbaudes darbiem. 

 

 

 Audzēkņi atzina, ka šāds eksāmenu izmēģinājums ir bijis vērtīgs, jo mazinās stresu un neziņu par sagaidāmajiem eksāmeniem. Izanalizējot testa eksāmenu rezultātus, mācību priekšmetu pedagogiem būs iespēja mērķtiecīgāk vadīt mācību procesu, lai sagatavotu audzēkņus pārbaudes darbiem.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta