images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Droši uz ceļa

2023. gada nogalē, no 11. līdz 14. decembrim, Inčukalna pamatskolas 4. klašu skolēniem bija iespēja apgūt un nokārtot velosipēdu tiesības.

 

 

Uz skolu ieradās Siguldas novada pārstāvis, kas bērniem stāstīja un skaidroja ceļu satiksmes noteikumus. Trešajā reizē viņi devās uz datorklasi, lai pildītu testus. Bērni ar aizrautību un lielu centību pildīja uzdevumus gan stundā, gan vēlāk arī visos starpbrīžos.

14. decembrī viņi kārtoja jau eksāmenu un liela daļa arī ieguva sev tik vēlamo dokumentu.

Paldies Siguldas pašvaldībai par doto iespēju!

Rakstu izveidoja: Aiva Švikule.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta