images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Pirmais bibliotēkas apmeklējums šajā mācību gadā.

Otrdien 1. klašu skolēni devās uz Inčukalna bibliotēku, lai paklausītos Jolantas Bodnieces lasījumu grāmatai A. Melece “Kiosks”.

Pēc tam tika pārbaudīts, cik uzmanīgi skolēni klausījās. Pēc attēliem vajadzēja pastāstīt, kas tad tur notika. Skolēni uzdoto uzdevumu kopīgi paveica- kāds bija ļoti labi klausījies, bet kāds visu nebija sadzirdējis. Lielākā daļa skolēnu veidoja ”smieklīgos” teikumus un pēc tam tos nolasīja citiem. Teikumi tika veidoti, izvelkot no katras aploksnes vienu vārdu. Laiks pagāja ļoti ātri.

Paldies Jolantai ar komandu, par uzņemšanu un interesanto uzdevumu sagatavošanu.

Rakstu sagatavoja Ivita Akmentiņa

06.09.2023.

 

ozio_gallery_nano

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta