Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Otrās tikšanās ar partneru skolām Bulgārijā un Kiprā notikušas.

Erasmus + projekts “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity” KA220-SCH-Cooperation partnerships in School Education”  turpinās ar nākamo “pieturas” punktu – otrajām video konferencēm starp Inčukalna pamatskolas 4. un Kipras Tomasos skolas 4. klasi, kā arī mūsu 5.b klasi un Bulgārijas Sofijas 31. vidusskolas 4. klasi.

Gatavojoties otrajai tikšanās reizei skolēni visās iesaistītajās valstīs veica uzdevumus un aktivitātes saistītas ar drošību internetā, bet skolotāji, savstarpēji sazinoties, gatavoja uzdevumus, kurus veikt video konferences laikā. Katras valsts skolotājs sagatavoja 2 uzdevumus partneriem, Tātad katrā tikšanās reizē izpildījām četrus uzdevumus.

Pēc uzdevumu veikšanas kopīgi secinājām, ka esam tuvāk pētījuši šādas tēmas: personas datu drošību, apcelšanu internetā, nepatiesu ziņu publicēšanu un internetatkarību.

Uzdevumu veikšanai mūsu skolas skolotāji Harijs, Lienīte, Ieva Kalniņa, Ivita, Ilona, Zinta bija sagatavojuši prezentācijas, mācījuši bērnus, kā lietot virtuālās “sienas” (padlet.com), kā izveidot zīmējumu no atslēgas vārdiem (wordart.com) , kā minēt vārdus pēc zīmējumiem (rēbuss). Videokonferences laikā pildījām arī Kipras un Bulgāru skolotāju sagatavotos uzdevumus.

Mūsu skolēni ir droši, pārliecinoši un zinoši. Īpaši ir jāatzīmē un jāpaslavē Roberts(4a), Millija(4a), Marija(4a), Gatis(4a), Kārlis(4a), Gustavs (5b), Hugo (5b), Sintija (5b), Simona (5b), Endijs (5b), Zintis (5b),  kuri ne tikai droši runāja angliski ar vienaudžiem otrā ekrāna pusē, bet arī ikdienā gatavojoties izrādīja interesi un iesaistīšanos. Arī pārējie 4. un 5b klases skolēni labprāt un visai aktīvi piedalījās video nodarbībās. Projektā šādas tikšanās vēl paredzētas divas, tāpēc runāt un uzklausīt citus vēl būs iespējas visiem.

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...