INČUKALNA PAMATSKOLA

Ziemassvētku tradīcijas piecās valstīs

Projekta Erasmus+ “Together… in the Winds of Change” (LĪGUMA NUMURS 2020-1-PT01-KA229-078403_4) decembra darbs – izveidot video, iekļaujot tradicionālas Latviešu Ziemassvētku dziesmas ar vārdu tulkojumiem.

Pēc neliela pārdomu brīža, sapratām, ka kristīgās tradīcijas mums noteikti parādīs Itālijas un Portugāles skolu bērni, tāpēc “domājām senāk”. Pirms kristietības ienākšanas Latvijā latvieši svinēja saulgriežus. Tieši ziemas saulgrieži ir reize, kad veļ bluķi, maskojās, iet budēļos, rotaļājās, cienājas ar tradicionālu cienastu. Šobrīd kristīgās tradīcijas ir savijušās kopā ar ziemas saulgriežu svētkiem.
Inčukalna pamatskolas 5.klašu meitenes iedziedāja divas saulgriežu dziesmas, bet Anete, Katrīna un Kristīne Ziļickas kopīgi izpildīja daļu no Raimonda Paula “Circenīša Ziemassvētkiem”.
Arī Turcijas, Itālijas, Portugāles un Rumānijas skolas izveidoja savus video, kurus mūsu skolas skolēni apskatīja klases stundās. Interesanti un jautri dzied turki sūtot savu svētku sveicienu Jaunajā gadā. Itālijas skolēni atveido Ziemassvētku stāstu lomās, rumāņu bērni, grezni satērpušies svētku drānās izpilda savas dziesmas, bet skolēni no Portugāļu skolas izpilda dziesmas ar kustībām. Visur prieks un līksmība, kā jau svētkos pienākas.
Paldies skolotājai Jeļenai Tresikovai par dziesmiņu mācīšanu un Ziļicku ģimenei par patstāvīgo atbalstu, kā arī Inčukalna mūzikas un mākslas skolas 1.klases skolēnam Mārtiņam Bulavam par nopietno “Kaladū” motīvu video sākumā!

Portugāles video ŠEIT

Itālijas video ŠEIT

Rumānijas video ŠEIT

Turcijas video ŠEIT

Mūsu video ŠEIT

Rakstu sagatavoja Zinta Nolberga

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...