INČUKALNA PAMATSKOLA

Svētki tuvojas

Erasmus+ projektā “Together… in the Winds of Change” (LĪGUMA NUMURS 2020-1-PT01-KA229-078403_4) piedalās 5 valstis.

Šogad Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumi no Inčukalna pamatskolas bērniem tapa taustāmā formā – jau iepriekšējā nedēļā tie tika salikti pa aploksnītēm un uzsāka savu ceļu uz četrām debess pusēm.
Paskatieties jūs arī, cik izdomas bagāti un čakli ir mūsu bērni.Paldies visām skolotājām par iedvesmas rašanu un palīdzību bērniem!

Rakstu sagatavoja Zinta Nolberga

ozio_gallery_nano

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...