Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Skolēni ielūkojas kino tapšanas aizkulisēs

Inčukalna pamatskolā š.g. 12.maijā viesojās SIA Laboratorium Science ar izzinošo nodarbību 7 -9.klašu skolēniem “Zinātnes un mākslas krustpunkti”.

Nodarbībā skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Sarunai ar skolēniem, Inčukalna pamatskolā par pamatu tika ņemta filma “Dvēseļu putenis”. Tika aplūkots, kas ir nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, sniegu, ādu, speciālus degošus šķīdumus, utml. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.
Izzinoša nodarbība Inčukalna pamatskolā rīkota kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Rakstu sagatavoja Liene Sola

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...