Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Skolotājai Leontīnei Ņikitinai 90

Lepojamies un esam priecīgi par mūsu skolas bijušo skolotāju Leontīni Ņikitinu, kura 2022. gada 12. maijā svin savu 90. dzīves gadu jubileju. Skolotāja ar prieku dalās atmiņās par nodzīvotajiem gadiem.

Viņa ir atsaucīga un aktīva, smejoties saka, ka joprojām var nosaukt visas Eiropas valstu galvaspilsētas un klimata joslas. Vienīgi ar Āfrikas valstu galvaspilsētām varētu sanākt misēklis.

Leontīne piedzima 1932. gada 12. maijā Aglonā zemnieku Ievas un Viktora ģimenē. Meitenei bija 2 brāļi un 2 māsas un ļoti mīļi vecāki. Ar īpašu sirsnību Leontīne atceras savu tēvu, kuram patika stāstīt bērniem “kā jādzīvo”. Tēvs ir bijis sirsnīgs, draudzīgs, izpalīdzīgs, priecājies par ciemiņiem un vienmēr tos viesmīlīgi uzņēmis. Leontīne, viņas brāļi un māsas no agras bērnības zināja vērtību lauku darbiem.

Pēc pamatskolas un vidusskolas Aglonā Leontīne devās mācīties uz Daugavpils skolotāju institūtu un kļuva par bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāju, kuras pirmā darba vieta kļūst Abrenes rajona Upītes skola. Leontīne mācīja ģeogrāfiju, ķīmiju un darbmācību. Vislabākās atmiņas saistās ar šiem pirmajiem pieciem darba gadiem – draudzīgā skolotāju kolektīvā uzņemta, Leontīne piedalās vietējā pašdarbībā, ir aktīva un sabiedriska. Tur satika savu mīlestību – Jāni; sagaidīja viņu no Tālajiem Austrumiem, kur puisis pēc jūras skolas atstrādāja 3 noliktos gadus un nelielā pieticīgā kompānijā nosvinēja kāzas.

Jāņa un Leontīnes sapnis par savu māju piepildījās, kad abi iegādājās “Laimniekus” Inčukalnā. Aizejot no Upītes skolas, Leontīnes skolotājas gaitas turpinājās Nītaures pamatskolā, kur tika iedota audzināšanā 4.klase un bija jāmāca visi mācību priekšmeti. Tomēr braukāt uz Nītauri ar vilcienu un autobusu bija samērā neizdevīgi, gadījās, ka jaunā skolotāja pavadīja darba nedēļu Nītaurē un uz Inčukalnu devās tikai sestdienas vakarā. Bija apgrūtinoši un laikietilpīgi šādi braukāt. Labi, ka pasaulē nāca Leontīnes un Jāņa dēls Edgars un darba vietu nācās mainīt – braukāšanu nomainīt ar staigāšanu, jo jaunā darba vieta atradās pāris kilometru attālumā no “Laimniekiem”. Ceļš uz darba vietu allaž bija jāmēro kājām – ziemā brienot pa kupenām, pavasarī un rudenī pa dubļiem – jo Indrānu ceļš tik iekopts vēl nebija.

Leontīne Ņikitina Inčukalnā par ģeogrāfijas skolotāju strādāja no 1960. gada, vēl tolaik “sarkanajā” un “baltajā” skolā. Bet no 1967. gada Leontīne turpināja strādāt jaunuzceltajā skolā ciemata centrā, kad direktore bija Janīna Zandberga. Šajā skolā nostrādājusi līdz 1987. gadam par ģeogrāfijas skolotāju, vadījusi arī “Sanitāro kopu”, ar kuru ir piedalījusies sacensībās un guvusi labus rezultātus. Inčukalna skolā bija klases audzinātāja trim audzināmajām klasēm. Kopā ar kolēģiem un skolēniem braukusi “to laiku” ekskursijās – uz Ļeņingradu un tepat pa Latviju, ir pieredzēti daudz dažādi starpgadījumi, par kuriem šodien jau var pasmaidīt.

“Tajos laikos” (ar to domāti padomju varas gadi) kaut kas skolā bija labāks, nekā šodien. Tas ir – pensionēšanās iespējas skolotājam, sasniedzot 55 gadu vecumu. Tā arī notika: sasniedzot 55 gadu robežu un sagaidot trešo mazbērnu, Leontīne bija gatava turpināt savu pedagoga talantu izmantot mājās, pieskatot mazbērnus. Pārtraucot strādāt skolā par skolotāju, Leontīne turpināja satikties ar bijušajiem kolēģiem – tikās ar viņiem svarīgākajos gada svētkos, kopā apvienojoties pensionēto Inčukalna skolotāju grupā “Sila zvani”, kā tos jokojot nodēvēja pašas.

Arī šodien skatoties uz apkārt skrienošiem mazmazbērniem, Leontīne saka, ka viņas dzīvē vissvarīgākie ir Jānis un bērni. Viņas Jānis ir bijis klāt visos kreņķos un godos, bijis Leontīnes balsts un palīgs. Dēla Edgara ģimene, kas nu jau ir paplašinājusies līdz četriem mazmazbērniem, trīs mazbērniem un viņu otrajām pusēm, sniedz dzīvesprieku un spēku, kaut veselība pēdējos gados varētu būt labāka. Leontīne saka paldies par katru nodzīvoto dienu un priecājas par ciemiņiem tāpat, kā to esot darījis viņas tētis.

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...