INČUKALNA PAMATSKOLA

Inčukalna pamatskolā piešķirti apbalvojumi „Skolas lepnums”

Noslēdzot 2021./2022 mācību gada pirmo semestri, Inčukalna pamatskolā piešķirti apbalvojumi „Skolas lepnums”.

Šis apbalvojums tika izveidots ar mērķi motivēt skolēnus radošam un teicamam mācību darbam, popularizēt skolēnu sasniegumus sabiedrībā, novērtēt skolēnu darbu mācību priekšmetos un interešu izglītības programmās, novērtēt skolotāju darbu mācību un audzināšanas procesā, ieguldījumu skolas attīstībā, atsaucību skolas vajadzībām, novērtēt skolas darbinieku atsaucību skolas vajadzībām, ieguldījumu skolas attīstībā, kā arī novērtēt vecāku atsaucību skolas vajadzībām, ieguldījumu skolas attīstībā.
Izvērtējot iesūtītos pieteikumus, “Skolas lepnuma” apbalvojumu saņēma:
* par izciliem sasniegumiem mācību procesā - 30 skolēni;
* par izciliem sasniegumiem sportā - Paula Mālniece, Rainers Neija, Toms Baumanis;
* par personīgo ieguldījumu sporta aktivitāšu īstenošanā - Gustavs Mālnieks;
* par izciliem sasniegumiem interešu izglītības jomā valsts līmenī – Gabriela Caune;
* par izciliem sasniegumiem un aktivitāti ārpusklases darbā – 5.a klase;
* “Gada skolotājs” – Ivita Akmentiņa, Inga Moškina, Ieva Kalniņa, Lienīte Petrovska;
* “Gada skolas darbinieks” – Gunita Galeja un Sarmīte Taraseviča;
* „Gada ģimene” – Gežu ģimene.

Esam lepni, ka šādi cilvēki ikdienā ir mūsu vidū!
Sirsnīgs paldies visiem, kuri atrada laiku, lai dalītos siltās pārdomās, labos vārdos!

Rakstu sagatavoja Liene Sola

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...